Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Nuohous ja puhdistus Soikkeli Oy:n verkkosivujen markkinointirekisteri

 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste verkkosivulla www.nuohousjapuhdistus.fi kerättävistä tiedoista.

 

 

Rekisterinpitäjä

 

Nuohous ja puhdistus Soikkeli Oy, Korterinne 8 B 9, 40630 JYVÄSKYLÄ

 

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Heikki Soikkeli, puh. 040 3558051, heikki.soikkeli@nuohousjapuhdistus.fi

 

 

Rekisterin nimi

 

Nuohous ja puhdistus Soikkeli Oy:n verkkosivujen markkinointirekisteri.

 

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan rekisteröidyn tiedusteluun vastaaminen ja muu tiedustelun johdosta mahdollisesti käynnistyvän asiakas- tai työsuhteen ylläpito.

 

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen hakemuksen/CV:n sisältämät osoitetiedot ja kuvat.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai www-sivuilla kerättävistä evästeisiin perustuvista tiedoista.

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Privacy Shieldsin piirissä oleviin palveluihin.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköisesti käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjän fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan kunkin tiedon käsittely kuuluu.

 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.